Under kennelnamnet har 24 valpar fötts upp, varav 2 har ännu inte uppnått 1 års ålder.

19 hundar har röntgats, varav 1 har HD C och 1 har HD C/B. 1 har exporterats utomlands.

Alla 24 hundar har ögonlysts minst en gång som valpar, vissa i vuxen ålder och då beskrivs det ”sämsta” resultatet.

5 hundar har hittills undersökts för patellaluxation.

14 hundar har undersökt ryggen inofficiellt (utom 1 som har röntgats i Finland där deras avläsning är officiell).

Utöver detta så har 5 hundar genomfört beteendebeskrivningar i form av BPH och finskt MH. Alla har gjort skottmomentet och uppvisat skottfasthet.