Request Special Star
HD A, ED 0, Öga UA


Far: FI NO SE UCH Request Star Warrior
Mor: Request Adorable Belle

Lovestain I’m Prada You’re Nada
HD B, ED 0, Öga UA

Genomfört BPH med skott
Tävlar agility- & hoppklass 1
Godkänt NHAT (Excellent)

2022-10-10 föddes kennelns nionde kull med drakar! Två tikar, virvelvindar personifierade!

Lovestain Attitude Is Everything ”Jackie”

Meriter


Hälsoresultat

HD B/B
ED 0/0
Rygg UA
Patella UA
Öga UA

Ägare: Kennel Lovestain


Lovestain She’s Mad But She’s Magic ”Bella”

MeriterHälsoresultat

HD N/A
ED N/A
Rygg N/A
Öga: UA

Ägare: Helene Rosenquist